Corporaties kunnen BIM effectiever inzetten

Corporaties kunnen BIM effectiever inzetten

‘Corporaties staan nog aan het begin van het werken met BIM, constateert Wiechert Esbach in zijn onderzoek naar de inzet van BIM in de corporatiesector. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat het gebruik van BIM kan helpen bij het nemen van strategische beslissingen over de vastgoedportefeuille.

Stadsruim begeleidde Wiechert bij het onderzoek dat hij in het kader van zijn MBA heeft uitgevoerd. Het volledige rapport is hier te vinden:

Rapport Gebouwinformatiemodellen en managementinformatie

About the Author