Hoe maken we klimaatbestendige steden?

Hoe maken we klimaatbestendige steden?

De aankomende gemeentelijke verkiezingen zijn een mooi moment om de boodschap van Manifest Klimaatbestendige Stad werkelijkheid te maken; NÚ bouwen aan de stad van de toekomst! De kwaliteit van de leefomgeving van de steden en dorpen waar wij wonen, werken, ondernemen en onze vrije tijd doorbrengen staat onder druk door hevigere regen, langdurige droogte en meer warme dagen, aldus de coalities van de klimaatbestendige stad. De weersextremen zorgen nu al voor omvangrijke schade aan gebouwen, infrastructuren, openbare ruimte, gezondheid en economie. Denk bijvoorbeeld aan de ontwrichting van de stad Kopenhagen als gevolg van hevige regenval op 2 juli 2011. Of aan orkaan Sandy van 2012, die het dagelijkse leven en grote delen van New York dagenlang stillegde. De materiële schade was gigantisch en liep op tot in de tientallen miljarden. En zeer recentelijk de wateroverlast in december 2013 in delen van de binnenstad van Rotterdam waarbij het water tot kniehoogte kwam op het Noordereiland. Dit moet ons aan het denken zetten hoe we in de toekomst onze steden en dorpen kunnen beschermen tegen weersextremen, die volgens de voorspellingen steeds vaker zullen voor komen. Om het belang van klimaatadaptatie onder de aandacht te brengen organiseerde de Master City Developer op 6 maart in samenwerking met het Ministerie van I&M, Kennis voor Klimaat en Platform 31 het MCD Symposium De Klimaatbestendige Stad. De dag stond vooral in het teken van het verkennen van het thema klimaatadaptatie met als centrale vraag hoe kunnen we een klimaatbestendige stad realiseren? Vragen die gedurende het symposium aan de orde kwamen waren: hoe kun je klimaatbestendige maatregelen koppelen aan gebiedsontwikkeling, wie is verantwoordelijk voor de realisatie van klimaatbestendige maatregelen, hoe financieren we die maatregelen en hoe brengen we het gevoel van urgentie onder de aandacht bij overheden, bedrijven en bewoners?

Lees verder op gebiedsontwikkeling.nu

About the Author