Evaluatie concurrentiegerichte dialoog

Evaluatie concurrentiegerichte dialoog

Evaluatie van de concurrentiegerichte dialoog die als aanbestedingsvorm bij het project Hart van Zuid doorlopen is om te komen tot bruikbare handreikingen voor een verbrede gebiedsgerichte aanpak. Een verbrede gebiedsgerichte aanpak kan omschreven worden als een voortdurende koppeling maken tussen het gebied, de verschillende gemeentelijke beleidskaders, de invulling van de verschillende samenwerkingen met partijen en het benutten van de lokale kennis van bewoners en ondernemers in het gebied.