Evaluatieonderzoek Haveneiland Breda

Evaluatieonderzoek Haveneiland Breda

In het voormalige industriegebied van Breda, het Havenkwartier (onderdeel van de spoorzone ontwikkeling), wordt in afwachting van permanente ontwikkeling geëxperimenteerd met het loslaten van de gemeentelijke regels. Het Haveneiland is onderdeel van het ontslaktraject geïnitieerd door de Actieagenda Bouw onder de actie Ontslakken van Gebiedsontwikkeling. Hier is een beschrijvend proces-evaluatie onderzoek uitgevoerd naar de gevolgde ‘ontslak’ aanpak ten opzichte van het reguliere gebiedsontwikkelingsproces. Daarnaast is onderzocht wat de resultaten en effecten zijn op het gebied van snelheid, flexibiliteit en kosten. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de successen en verbeterpunten van het ontslakken.